Wicewersa czy vice versa

Jak się pisze?

Poprawnie

vice versa

Niepoprawnie

wicewersa

Poprawna forma to "vice versa".

Vice versa - wzajemnie, na odwrót.

Przykład:

Dziękuję za piękne życzenia, vice versa.