Wiązałoby czy wiązało by

Jak się pisze?

Poprawnie

wiązałoby

Niepoprawnie

wiązało by

Poprawna forma to "wiązałoby" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Osiągnięcie czegoś takiego prawdopodobnie wiązałoby się z latami ciężkich treningów.

Powiedziano mu, że zmienienie tego na jego stronie internetowej wiązałoby się z gruntowną przebudową kodu, wobec czego koszt nie byłby zbyt mały.