Niewydanie czy nie wydanie

Jak się pisze?

Poprawnie

niewydanie

Niepoprawnie

nie wydanie

Poprawny jest zapis łączny: "niewydanie".

Przykłady:

Nie mógł zorganizować tam żadnego wydarzenia, ze względu na niewydanie mu stosownego pozwolenia.

Skarżył się, że odnotował straty z uwagi na niewydanie w tym roku swojej książki.