Derektor czy dyrektor

Jak się pisze?

Poprawnie

dyrektor

Niepoprawnie

derektor

Poprawna forma to "dyrektor" zapisywane z drugą literą "y" zamiast "e".

Przykłady:

Tak zarządził dyrektor tej placówki, nie mieliśmy na to większego wpływu.

Dyrektor naszej szkoły jest naprawdę bardzo miły. Podobno uczy fizyki, więc być może będziemy mieli z nim jakieś zajęcia.