Niezmienne czy nie zmiennie

Jak się pisze?

Poprawnie

niezmienne

Niepoprawnie

nie zmienne

Poprawny jest zapis łączny: "niezmienne".

Przykłady:

Pewne rzeczy pozostają niezmienne. Myślę, że zawsze będę się tym choć trochę interesował.

Wojtek pracuje tam niezmiennie od kilkunastu lat. Mówi, że bardzo lubi tę pracę i nie chciałby jej już nigdy zmieniać.