Weźmie czy weśmie

Jak się pisze?

Poprawnie

weźmie

Niepoprawnie

weśmie

Poprawna forma to "weźmie" zapisywane z wykorzystaniem "ź".

Przykłady:

Radek weźmie swojego syna i pójdziemy na wspólny spacer.

Przepraszam, weźmie pan stąd swój samochód?

Wydaje mi się, że Edward weźmie tę radę do siebie.