Głównie czy głuwnie

Jak się pisze?

Poprawnie

głównie

Niepoprawnie

głuwnie

Poprawna forma to "głównie" zapisywane z wykorzystaniem "ó".

Głównie - w szczególności, przede wszystkim.

Przykłady:

Na spotkanie zaproszono głównie członków klubu.

Zajmuję się tutaj głównie papierkową robotą.

Chciałbym kiedyś zwiedzić Hiszpanię, głównie jej zachodnią część.