Weź czy weś

Jak się pisze?

Poprawnie

weź

Niepoprawnie

weś

Poprawny jest zapis z końcówką "-ź".

Weź - tryb rozkazujący drugiej osoby liczby pojedynczej pochodzący od czasownika "wziąć", oznaczającego między innymi: chwycić, zdobyć, nabyć, użyć.

Przykłady:

Weź ze sobą teczkę. Macie dzisiaj plastykę.

Stary, weź się za siebie. Nie przejmuj się tym.

Weź te brudne buty z mojego pokoju!