Wbrew czy w brew

Jak się pisze?

Poprawnie

wbrew

Niepoprawnie

w brew

Poprawny jest zapis łączny: "wbrew".

Uwaga! W zdaniach z użyciem wyrazu "brew" poprawna może być forma rozłączna. Np. "Uderzył go w brew."

Przykłady:

Nie miałam zamiaru robić czegokolwiek wbrew sobie.

Zastanówcie się, przecież to wbrew logice!

To wbrew zasadom, nie możecie tak postąpić.