W tem czy wtem

Jak się pisze?

Poprawnie

wtem

Niepoprawnie

w tem

Poprawny jest zapis łączny: "wtem".

Przykład:

I wtem nagle pojawił się obok nas i zapytał o samopoczucie.