Utworzony czy utwożony

Jak się pisze?

Poprawnie

utworzony

Niepoprawnie

utwożony

Poprawna forma to "utworzony" zapisywane z użyciem "rz".

Przykłady:

Ten katalog został utworzony w celu utrzymywania większego porządku w dokumentach.

Ich fundusz został utworzony po to, aby móc pomagać ludziom biednym i potrzebującym.