Ułatwiłoby czy ułatwiło by

Jak się pisze?

Poprawnie

ułatwiłoby

Niepoprawnie

ułatwiło by

Poprawny jest zapis łączny: "ułatwiłoby".

Przykłady:

Moim zdaniem takie narzędzie bardzo ułatwiłoby nam pracę.

Myślę, że takie spotkanie ułatwiłoby nam przeprowadzenie tej rozmowy.

Posiadanie własnego pokoju z pewnością ułatwiłoby jej naukę.