Niektórym czy nie którym

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

niektórym

Niepoprawna pisownia

nie którym

Właściwy jest zapis łączny: "niektórym".

Przykłady:

Znowu odnoszę wrażenie, że niektórym się po prostu nudzi.

Myślę, że niektórym z nas przydałyby się takie treningi.