Udałoby się czy udało by się

Jak się pisze?

Poprawnie

udałoby się

Niepoprawnie

udało by się

Poprawną formą jest "udałoby się".

Przykłady:

Myślę, że gdybyśmy mieli więcej czasu, na pewno udałoby się nam to wykonać.

Gdyby bardziej przykładał się do nauki, udałoby mu się zdać tę maturę. To naprawdę zdolny chłopak.

Myślę, że udałoby mi się to zrobić w jakieś dwa tygodnie.