Tylnich czy tylnych

Jak się pisze?

Poprawnie

tylnych

Niepoprawnie

tylnich

Poprawna forma to "tylnych".

Przykłady:

W kinie postanowiliśmy zająć jeden z tylnych rzędów.

Piesek, prosząc o wyjście na spacer, aż stanął na tylnych łapach.

Gdy jeździliśmy na wycieczki szkolne, zawsze próbowaliśmy zajmować miejsce na tylnych siedzeniach.