Skontaktować czy skątakwoać

Jak się pisze?

Poprawnie

skontaktować

Niepoprawnie

skątakwoać

Poprawna forma to "skontaktować" (kontakt).

Przykłady:

Możemy skontaktować się jutro? Dzisiaj nie mam czasu na rozmowę.

Nie umiałem się z nim skontaktować.

Bardzo chciałabym się z nim jakoś skontaktować.