Skłócić czy skłucić

Jak się pisze?

Poprawnie

skłócić

Niepoprawnie

skłucić

Poprawna forma to "skłócić" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Odnoszę wrażenie, że Marcel chciał nas ze sobą skłócić.

Zapytałem go, dlaczego próbuje ich ze sobą skłócić i jaki w ogóle ma w tym cel.