Skan czy scan

Jak się pisze?

Poprawnie

skan

Niepoprawnie

scan

Poprawna forma to "skan" zapisywane z "k".

Skan - plik komputerowy zawierający zeskanowany obraz; rezultat skanowania.

Przykłady:

Prześlesz mi skan tej umowy na e-mail?

Zrób skan tego dokumentu i prześlij mi na telefon.