Scharakteryzuj czy scharakteryzój

Jak się pisze?

Poprawnie

scharakteryzuj

Niepoprawnie

scharakteryzój

Poprawna forma to "scharakteryzuj" zapisywane z końcówką "uj".

Znaczenie:

  • Opisz cechy typowe dla jakiejś osoby, rzeczy lub zjawiska.

Przykłady:

Scharakteryzuj postawę głównego bohatera lektury w obliczu zagrożenia.

Jak wyglądali i zachowywali się napastnicy? Scharakteryzuj ich.