Rzadko kiedy czy rzadkokiedy

Jak się pisze?

Poprawnie

rzadko kiedy

Niepoprawnie

rzadkokiedy

Poprawna forma to "rzadko kiedy" zapisywane z rozłącznie.

Przykłady:

Szczerze mówiąc, rzadko kiedy mam ochotę na to danie.

Nasza nauczycielka z biologii rzadko kiedy wystawiała komuś dobrą ocenę.

Ten samochód naprawdę rzadko kiedy się psuje.