Przeczkole czy przedszkole

Jak się pisze?

Poprawnie

przedszkole

Niepoprawnie

przeczkole

Błędne skojarzenie może budzić sama wymowa, jednakże warto zapamiętać, że przedszkole jest przed szkołą. Wówczas prawdopodobnie łatwiej nam się to utrwali.

Przedszkole to placówka wychowawcza i opiekuńcza, przeznaczona dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

Przykłady:

Hania opowiadała mi, że dziś w przedszkolu na obiad były placki.

Hej, pamiętasz mnie? Chodziliśmy razem do przedszkola.

Przedszkole, do którego uczęszcza mój brat, organizuje w przyszłym tygodniu festyn.