Przeczkolaki czy przedszkolaki

Jak się pisze?

Poprawnie

przedszkolaki

Niepoprawnie

przeczkolaki

Poprawna forma to "przedszkolaki".

Przedszkolaki - dzieci uczęszczające do przedszkola, lub też oddziału przedszkolnego w szkole.

Przykłady:

Na wycieczkę do muzeum przyjechały przedszkolaki z dwóch różnych placówek.

Przedszkolaki były zachwycone wizytą policjanta.