Poprosił czy po prosił

Jak się pisze?

Poprawnie

poprosił

Niepoprawnie

po prosił

Poprawna jest pisownia łączna: "poprosił".

Przykłady:

Nauczyciel poprosił nas o przyniesienie na następną lekcję ekierek.

Kamil poprosił mnie wtedy o pomoc przy naprawie jego samochodu.

Nie będę mu pomagał, bo nawet mnie o to nie poprosił.