Popołudniowych czy po południowych

Jak się pisze?

Poprawnie

popołudniowych

Niepoprawnie

po południowych

Poprawny jest zapis łączny: "popołudniowych".

Przykłady:

Z reguły spotykamy się jakoś w popołudniowych porach.

Na naszych popołudniowych treningach zazwyczaj pracujemy nad naszą kondycją, oraz przygotowujemy strategie na najbliższe mecze.

Marcin zwykle pracuje do popołudniowych godzin, ale napiszę do niego i zapytam, czy jest dzisiaj w pracy.