Pomyślę czy pomyśle

Jak się pisze?

Poprawnie

pomyślę

Niepoprawnie

pomyśle

Poprawna forma to "pomyślę" zapisywane z użyciem litery "ę".

Przykłady:

Dobrze, pomyślę o tym.

Pomyślę, jak inaczej moglibyśmy to zrobić.

Pomyślę o tym w wolnej chwili. Teraz nie mam na to czasu.