Pilnuj czy pilnój

Jak się pisze?

Poprawnie

pilnuj

Niepoprawnie

pilnój

Właściwa forma to "pilnuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Pilnuj w szkole swojego młodszego brata.

Pilnuj tych terminów, albo po prostu sobie je zapisz w kalendarzu.

Pilnuj tego pieska, bo podczas spacerów bardzo lubi uciekać.