Oddziaływujący czy oddziałujący

Jak się pisze?

Poprawnie

oddziałujący

Niepoprawnie

oddziaływujący

Poprawna jest krótsza z form, czyli: "oddziałujący".

Przykłady:

Nacisk maszyny oddziałujący na ten materiał jest tak silny, że pozwala bez problemu nadawać mu wybrany kształt.

Siły przeciążeń oddziałujące na kierowcę podczas jazdy takim bolidem mogłyby być przerażające dla osób, które nigdy wcześniej nie miały z tym styczności.