Nieznacznie czy nie znacznie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieznacznie

Niepoprawnie

nie znacznie

Poprawny jest zapis łączny: "nieznacznie".

Przykłady:

Według mnie tylko nieznacznie się zmienił.

Faktycznie, ten model nieznacznie różni się od poprzednika.

Czytałem tę książkę nieznacznie dłużej, ale o wiele więcej z niej dzięki temu zrozumiałem.