Niezła czy nie zła

Jak się pisze?

Poprawnie

niezła

Niepoprawnie

nie zła

Poprawna pisownia to "niezła" zapisywane łącznie.

Uwaga! Wyrażenie "nie zła" zapisywane rozdzielnie również może być właściwe w niektórych przypadkach, w których to występuje jako przeczenie. Na przykład: Ta zupa była nie zła, a fatalna!

Przykłady:

Niezła robota. Naprawdę daliście radę.

To była naprawdę niezła impreza, świetnie się bawiliśmy.

Niezła fura stary, co ma pod maską?