Niezgodne czy nie zgodne

Jak się pisze?

Poprawnie

niezgodne

Niepoprawnie

nie zgodne

Poprawny jest zapis łączny: "niezgodne".

Przykłady:

Te sterowniki okazały się niezgodne z jego wersją systemu operacyjnego.

Ewa i Ania są ze sobą ostatnio bardzo niezgodne. Mają inne zdanie na niemal każdy temat.

Niestety, ale to urządzenie jest niezgodne z modelem tej konsoli. Raczej z nią nie zadziała.