Niewymagająca czy nie wymagająca

Jak się pisze?

Poprawnie

niewymagająca

Niepoprawnie

nie wymagająca

Poprawny jest zapis łączny: "niewymagająca".

Przykłady:

Wydaje mi się, że to dość niewymagająca praca, dlatego mogłabym spróbować się jej podjąć.

Jej mama była niewymagająca. Nie złościła się o jej słabe oceny, ani nie prosiła jej o pomoc w domowych obowiązkach.