Niewpełni czy nie w pełni

Jak się pisze?

Poprawnie

nie w pełni

Niepoprawnie

niewpełni

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie w pełni".

Przykłady:

Prawdę mówiąc, byłem nie w pełni zadowolony z takiego obrotu spraw.

Członkowie tej drużyny nie w pełni wywiązali się ze swojego zadania, ale ten wynik wcale nie był taki zły.