Nieuwzględnienie czy nie uwzględnienie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieuwzględnienie

Niepoprawnie

nie uwzględnienie

Poprawny jest zapis łączny: "nieuwzględnienie".

Przykłady:

Celowe nieuwzględnienie go w tym spisie było w mojej opinii żałosne.

Nie udało im się to ze względu na nieuwzględnienie pewnych czynników.

Nie udało nam się wygrać turnieju przez nieuwzględnienie w naszym planie kilku drobnych szczegółów.