Nieuregulowane czy nie uregulowane

Jak się pisze?

Poprawnie

nieuregulowane

Niepoprawnie

nie uregulowane

Poprawny jest zapis łączny: "nieuregulowane".

Przykłady:

Masz jeszcze jakieś nieuregulowane płatności? Powinieneś się tym wszystkim jak najszybciej zająć.

Zawodnik musiał się upewnić, czy ma w swojej umowie jeszcze jakieś nieuregulowane zobowiązania.

Powiedział, że nadal musi spłacić pewne nieuregulowane należności.