Nietak czy nie tak

Jak się pisze?

Poprawnie

nie tak

Niepoprawnie

nietak

Poprawna jest pisownia rozłączna.

Przykłady:

Jeśli mam być szczery, to nie tak to sobie wyobrażałem, mógłby Pan wprowadzić kilka poprawek w tym projekcie?

Nie tak to miało wyglądać! Spróbuj zacząć od początku.

Nie tak prędko! Dokąd to Panowie się wybierają?