Niesprecyzowane czy nie sprecyzowane

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

niesprecyzowane

Niepoprawna pisownia

nie sprecyzowane

Właściwy jest zapis łączny: "niesprecyzowane".

Przykłady:

Moje plany nadal są niesprecyzowane, jeszcze nic nie postanowiłam.

Warunki uczestnictwa w tym konkursie były trochę niesprecyzowane, dlatego postanowiłem nie brać w nim udziału.