Nieprzestrzeganie czy nie przestrzeganie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieprzestrzeganie, nie przestrzeganie

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

Przykłady:

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować zakończeniem współpracy.

To, co on robił, to już było nie przestrzeganie, ale wręcz obsesyjne pilnowanie wszelkich zasad.