Nieobecność czy nie obecność

Jak się pisze?

Poprawnie

nieobecność

Niepoprawnie

nie obecność

Poprawna forma to "nieobecność" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Postanowiła zgłosić nieobecność na jutrzejszych zajęciach.

Pani musiała wpisać mu nieobecność.

Ma sporo nieobecności, dlatego powinien teraz regularnie uczęszczać na lekcje.

Nieobecność naszego najlepszego bramkarza mogła przełożyć się na wynik meczu. Być może z Maćkiem dalibyśmy radę to wygrać.