Nienależących czy nie należących

Jak się pisze?

Poprawnie

nienależących

Niepoprawnie

nie należących

Poprawny jest zapis łączny: "nienależących".

Przykłady:

To jedna z drużyn nienależących do tego stowarzyszenia.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o zwierzętach nienależących do poszczególnych gatunków.