Nienależących czy nie należących

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

nienależących

Niepoprawna pisownia

nie należących

Poprawny jest zapis łączny: "nienależących".

Przykłady:

To jedna z drużyn nienależących do tego stowarzyszenia.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o zwierzętach nienależących do poszczególnych gatunków.