Niejedno czy nie jedno

Jak się pisze?

Poprawnie

niejedno

Niepoprawnie

nie jedno

Poprawny jest zapis łączny: "niejedno".

Uwaga! Pisownia rozłączna: "nie jedno" może być poprawna, jeżeli jest użyta w zdaniu z przeczeniem jak np.: "kupił nie jedno, a dwa opakowania".

Przykłady:

Organizowali już niejedno tego typu wydarzenie.

To jeden z moich idoli. O niejedno bym go chętnie zapytał.

Myślę, że niejedno dziecko chciałoby mieć tak dobre warunki do nauki.