Niegroźny czy nie groźny

Jak się pisze?

Poprawnie

niegroźny

Niepoprawnie

nie groźny

Poprawny jest zapis łączny: "niegroźny".

Przykłady:

Powiedziała mi, że jej pies jest niegroźny, ale ja mimo wszystko wolałem zachować ostrożność.

Z pozoru ten człowiek wydawał się niegroźny, ale gdy podeszłam do niego bliżej, trochę się go przestraszyłam.