Niedyspozycyjność czy niedyspozycja

Jak się pisze?

Poprawnie

niedyspozycja

Niepoprawnie

niedyspozycyjność

Poprawna forma to: "niedyspozycja".

Znaczenie:

  • Czasowy brak zdolności do wykonywania jakiejś czynności, prawidłowego funkcjonowania

Przykłady:

Jego niedyspozycja była spowodowana kontuzją, której nabawił się podczas ostatniego meczu.

Ich niedyspozycja mocno wpłynęła na wydajność naszej pracy.