Nie zrealizowano czy niezrealizowano

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zrealizowano

Niepoprawnie

niezrealizowano

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie zrealizowano".

Przykłady:

Niestety, nie zrealizowano mojego zamówienia na czas.

Nie jesteśmy zbyt zadowoleni z tej współpracy, ponieważ nie zrealizowano większości z naszych kluczowych celów.

Klient zaczyna się niecierpliwić, bo nadal nie zrealizowano jego zamówienia.