Nie równy czy nierówny

Jak się pisze?

Poprawnie

nierówny

Niepoprawnie

nie równy

Poprawna forma to "nierówny" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Od samego początku przebieg tego spotkania był dość nierówny.

Ten teren jest chyba póki co zbyt nierówny, żeby móc zrobić tu drogę.