Nie jesteś czy niejesteś

Jak się pisze?

Poprawnie

nie jesteś

Niepoprawnie

niejesteś

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie jesteś".

Przykłady:

Chyba nie jesteś taki, mam rację?

Słyszałem, że jednak nie jesteś zainteresowany zakupem.

To prawda, że nie jesteś zadowolony z ich produktu?