Nie bardziej czy niebardziej

Jak się pisze?

Poprawnie

nie bardziej

Niepoprawnie

niebardziej

Poprawna forma to "nie bardziej" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

Zależy mi na swoim sukcesie nie bardziej niż na jego. Bardzo mu kibicuję.

Myślę, że ten sprawdzian będzie nie bardziej skomplikowany od poprzedniego. Przynajmniej mam taką nadzieję.