Na mnie czy namnie

Jak się pisze?

Poprawnie

na mnie

Niepoprawnie

namnie

Poprawna jest pisownia rozłączna: "na mnie".

Przykłady:

Znowu wszystkie obowiązki spadają na mnie.

Wydaje mi się, że jak na mnie, zrobiłem to dość szybko.

Podobno nasz kolega nagadał na mnie do Pani.