Liliana czy Lilianna

Jak się pisze?

Poprawnie

Liliana, Lilianna

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne, ponieważ funkcjonują jako dwa różne imiona: "Lilianna" i "Liliana".

Przykłady:

W tym sklepie pracuje twoja koleżanka, Liliana.

Lilianna to moja najlepsza przyjaciółka.