Łącznie czy łoncznie

Jak się pisze?

Poprawnie

łącznie

Niepoprawnie

łoncznie

Poprawna forma to "łącznie".

Przykłady:

Dość długo ich nie było, łącznie zeszły im prawie trzy godziny.

Przyjechały łącznie bodajże trzy jednostki Straży Pożarnej.