Docelowo czy do celowo

Jak się pisze?

Poprawnie

docelowo

Niepoprawnie

do celowo

Poprawna forma to "docelowo" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Docelowo chciałby jednak wrócić do kraju.

Popracuję tu może kilka miesięcy, ale docelowo chciałbym rozpocząć studia.