Docelowo czy do celowo

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

docelowo

Niepoprawna pisownia

do celowo

Poprawna forma to "docelowo" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Docelowo chciałby jednak wrócić do kraju.

Popracuję tu może kilka miesięcy, ale docelowo chciałbym rozpocząć studia.